27. oktober | 12:00 - 14:00 | Digitalt

Velkommen til konferanse om status og verktøy for økt mangfold!

Hva har vi lært om hvordan frivillige organisasjoner kan øke mangfoldet i ledelsen og blant sine ansatte og frivillige? 

 

Program

Frivillighet Norge etablerte programmet Inkludering på topp i 2019. På konferansen gjør vi status for arbeidet etter 2 år og presenterer ressurser og verktøy for hvordan man kan jobbe for å nå målene om mer mangfold. Vi har invitert spennende innledere som selv har erfaring med å skape endring. Gjennom konferansen ønsker vi både å inspirere, dele kunnskap og å stille større forventninger til oss selv.

Inkludering på topp tar opp temaer og utvikler verktøy som er nyttige for frivillige organisasjoner som jobber med å øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen.

 

Innledere

Konferansier: Umar Ashraf
Umar er forfatter og kommunikasjonsrådgiver og har markert seg i debatter om mangfold, blant annen gjennom boka Hvit PR. Han jobber som spesialrådgiver i kommunikasjon ved Oslo universitetssykehus.

 

STATUS: Hva har vi lært, hvor er vi?

Ida Marie Holmin, assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge
Presentasjon av status for Inkludering på topp og ny kartlegging av mangfold på toppen.

Hannah Wozene Kvam, rådgiver i Viken fylkeskommune
Hannah har vært engasjert i arbeid for mer mangfold i mange år, både i jobbsammenheng, i organisasjoner og som kunster. Hun deler sine tanker om hvor arbeidet med mangfold står og hva vi har oppnådd.

 

ENDRING: Hvordan skaper vi endring som gir mangfold?

Marianne Mikkelsen, tidligere mangfoldsjef i NRK
NRK har satset og lyktes med å øke mangfoldet. Marianne deler erfaringer fra arbeide med dette. Hun ledet rekrutteringstiltaket NRK FleRe i over ti år. Hun er opprinnelig journalist og redaksjonell leder.

Dyveke Hamza, direktør i advokatfirmaet Haavind
Dyveke har lang erfaring fra arbeid med ledelse- og organisasjonsutvikling både innen næringsliv og offentlige institusjoner. Hun er kjent som en av ekspertene på mangfold i arbeidslivet.

Stian Slåtterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge
Stian har fulgt Frivillighet Norges arbeid for en inkluderende og mangfoldig frivillig sektor i mer enn ti år. Arbeid for en åpen og tilgjengelig frivillighet har blitt stadig viktigere for Frivillighet Norge.

Samtale mellom innlederne, ledet av dagens konferansier.

 

VERKTØY

Nasrin Naimy, rådgiver i Frivillighet Norge
Presentasjon av verktøy som er laget i Inkludering på topp

Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud
LDO jobber med å fremme likestilling og kjempe mot diskriminering. Hanne åpner Likestillings- og diskrimineringsombudets verktøykasse for oss

Astri Liland, Fagsjef kompetanse i Norsk landbrukssamvirke
Astri er også styremedlem i Studieforbundet næring og samfunn og Vofo. Hun snakker om læring i organisasjoner og systematisk valgkomitearbeid.

 

Målgruppe for samlingen

Samlingen retter seg særlig mot ledelsen, tillitsvalgte og ansatte i større og mindre frivillige organisasjoner.

  

Genrell informasjon om samlingen

Tid: Tirsdag 27. oktober kl. 12:00-14:00
Sted: Digitalt (lenke sendes ut i forkant av arrangementet)
Påmelding: Gratis
Arrangør: Frivillighet Norge