Velkommen til digitalt webinar den 12. november klokken 13.00-14.00.

Å være lærebedrift sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Som lærebedrift mottar man et økonomisk tilskudd per lærling og man tar samtidig et samfunnsansvar og gir unge viktig kompetanse som landet vårt trenger.

Bli med på webinar for å lære mer om hva det kreves å bli en lærebedrift, og hvordan din bedrift kan ha nytte av lærlinger. 

Vi får besøk av både bedrifter, representanter fra fylkeskommuner og opplæringskontor og WorldSkills Norway. Ordstyrer for webinaret er Trude Tinnlund, styreleder i WorldSkills Norway. Alle som deltar vil også få mulighet til å stille spørsmål via chat. 


Agenda: 

Introduksjon
v/Trude Tinnlund, styreleder WorldSkills Norway

Hvorfor bli en lærebedrift
Vi får besøk av Anders fra Stingray Marine Solutions og Knut fra Brasserie France. Bedriftene vil dele sine erfaringer med det å være lærebedrift.

Tema for samtalen:
- Erfaringer fra etablerte lærebedrifter
- Smart måte å rekruttere på
- Økonomisk tilskudd
- Viktigheten av lærebedrifter

Hva kreves for å bli en lærebedrift
Anita Tjelta fra Utdanningsetaten i Oslo forklarer hvordan man blir godkjent som lærebedrift, og hvordan man finner lærlinger og til slutt hvordan man inngår en lærekontrakt.

I tillegg får vi besøk av Mona fra Tante Randi og Thomas fra Meny Lørenskog.

Tema for samtale:
- Erfaringer fra etablerte lærebedrifter
- Suksesskriterier

Opplæringskontorenes rolle og oppgaver
Daglig leder i Opplæringskontor for mekaniske fag, Lise Hetty Olsen, beskriver hvordan opplæringskontorene jobber med rekruttering av lærebedrifter og lærlinger.

Ekspertpanel – spørsmål og svar
Vårt ekspertpanel svarer på spørsmål som kommer inn under webinaret.

I panelet sitter representanter Ann-Mari fra Utdanningsetaten i Oslo, Thomas fra Meny Lørenskog og Lise Hetty Olsen fra Opplæringskontor for mekaniske fag.

 

Meld deg på for en nyttig og lærerik time. 

PS: Opptak av sendingen vil bli tilgjengelig for alle påmeldte deltakere i etterkant, om man ikke skulle ha anledning til å delta i dette tidsrommet.


Webinaret arrangeres av WorldSkills Norway i samarbeid med fylkeskommunene Oslo, Viken og Innlandet.