Aldersoptimering - Face to Face

Torsdag 17. august 2017 kl. 17:30 | Forskningsrådets lokaler | Drammensveien 288, Oslo
Arrangør: Börje Bjelke, Prof. i Geriatri UiO i samarbeid med Demenshjelpen
Vertskap: Norske Helsehus 

Vi har i lengre tid organisert dialogkonferanser rundt om i Norden om emnet "Aldersoptimering" og vårt introduksjonsprogram "Ansikt til ansikt med den eldre person."   Begrepet " Aldersoptimering" er selvforklarende og handler nettopp om hvordan jeg som person og selvstendig menneske kan fortsette å ha en god livskvalitet og et godt funksjonsnivå selv langt inn i alderdommen.   Dette dreier seg ikke bare om rent medisinske forhold, men også om eksterne faktorer som fysisk og juridisk trygghet, samhandling med samfunnet – med rettigheter og muligheter.   I tillegg kommer teknologiske og smarte nyvinninger som gjør livene våre bedre og ikke minst gjør det enklere og tryggere å bli boende i eget hjem hele livet.

 "Ansikt til ansikt med den eldre personen" er et komprimert informasjons- og opplæringsprogram utviklet, i utgangspunktet, for dem som arbeider direkte med eldre mennesker. Målet er å øke bevissthet, forståelse og kvalitet på samspillet mellom leverandør av en tjeneste eller service til eldre mennesker og kunden som mottaker, og dermed øke interessen for eget arbeid og innsats.

Dialogkonferanse den 17. august går på kvelden og fokuserer rundt det aktuelle temaet aldersoptimeringens helsespørsmål og hvordan vi kan skape boliger som stimulerer økt livskvalitet og funksjonsnivå fra yrkesaktiv alder inn i alderdommen.
 

Kvelden skal danne en arena for fagfolk, borgere og politikere som kan skape kunnskapsdeling, læring, debatt og idedugnad for å trygge en aktiv og bærekraftig alderdom for alle.

17:30   Åpent Hus                                      
Ulike selskaper presenterer sine produkter og tjenester.
Mulighet for å prøve deres produkter og diskutere med  bedriftens representanter. 

17:58 Velkommen
Tore Borthen, Norske Helsehus, Vertskap for    konferansen

18:00  Aldersoptimering i et bredt perspektiv
Medisinske forhold, kosthold, fysisk aktivitet med mer. 
Samfunnsforhold; Krav og rettigheter som senior. Hvordan kan vi holde oss selv friske?!   
Börje Bjelke, Aldersoptimering
Ida Westvang, Rettigheter og risiki efter 65+
Jan Hoff, More life – 4x4 trening er ungdomskilden

18:40  
Leverandørpresentasjoner
Korte presentasjoner av utvalgte bedrifter og produkter  
Demenshjelpen Arnfinn Madsen             
JodaCare Kristil Erla Håland

18:45  Paneldiskusjon
Debatt mellom foredragsholdere, politikere og publikum
Else Karin Rogn Kogstad HPH nätverket
Nils Holand Norsk Geriatrisk Forening

19:15  
Mingling med forfriskninger 

19:45  
Ulike boformer for fremtidsrettede eldre 
Gode forbilder på ulike boformer og hvilke effekter det kan ha på livskvalitet og helse. 
Tore Borthen, Adm. dir Norske Helsehus
Karin Høyland. Seniorforsker SINTEF Byggforsk
Viva Combs Thorsen, Cultural aspects on living and housing
Petter Ahlström, Concept Living Advisory Sweden   

20:25  
Leverandørpresentasjoner 
Korte presentasjoner av utvalgte bedrifter og produkter  

20:30  Paneldiskusjon

Debatt mellom foredragsholdere, politikere og publikum  
Ole Bendiksen  
Kari Annette Os
 

21:00  Avslutning.

Vi håper at alle har hatt en hyggelig, inspirerende og lærerik kveld.  

Hjertlig velkommen, og spred informasjonen
Börje Bjelke  - Prof. i Geriatri, UiO
Arnfinn Madsen - Demenshjelpen  
Tore Borthen  - Norske Helsehus

Registreringen er stengt