Digitalt veikart

Samarbeidsavtale om digitalisering innen Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen

Bli med å undertegne samarbeidsavtalen

Formålet med denne avtalen er at offentlige myndigheter, næringslivsorganisasjoner, FoU institusjoner og aktører i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen samt IT-aktører sammen skal arbeide for en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs bygge-, anleggs- og eiendomsnæring i 2025.

Gjennom arbeidet med Digitalt veikart ble det avdekket at mange aktører i næringen har kommet langt i å ta i bruk digitale verktøy. Det er mange digitaliseringsprosjekter på gang i både offentlig og privat sektor, men det digitaliseres i for stor grad hver for seg. I vår fragmenterte næring klarer man ikke å ta ut de ønskede gevinster. Det er derfor et stort behov for å koordinere nødvendige fellesaktiviteter.

På Bygg Reis Deg 18. oktober 2017 var det en signeringsseremoni der de første aktørene signerte avtalen. Nå inviterer vi resten aktørene i BAE-næringen til å gjøre det samme.

Last ned Digitalt veikart    Les samarbeidsavtalen   Les mer på bnl.no

Støtt oppunder arbeidet med Digitalt veikart – Bli med å digitalisere sammen!

Jon Sandnes
Adm. direktør, Byggenæringens Landsforening
Leder av styringsgruppen Digitalt veikart


Registreringen er stengt

Allerede registrert?
Mistet Pin?